Företag som når goda resultat gör det ofta för att det finns en insikt om vad som ska uppnås och vad som är avgörande för att lyckas, att de har förmågan att bedriva ett konsekvent utvecklingsarbete och att de har kontroll över sin verksamhet. Vi har som mål att ni ska nå framgång genom att bidra till detta genom fyra insatser.  

Affärsutveckling

loader-icon

Vår genomlysning utgår ifrån era målbilder. Det kan till vara exempel att bedriva högkvalitativ vård, att ha en god lönsamhet, att växa eller till och med att det är dags att förbereda för en försäljning av företaget. Vi analyserar hur väl målbilderna är förankrade mot marknadens krav och förväntningar och hur väl de är förankrade i organisationens prioriteringar och arbetssätt.

Vi arbetar med att identifiera skillnader mellan vad organisationen säger vilja göra och vad den faktiskt gör. Vi analyserar hur ledarskapet är utformat för att bidra till en önskad utveckling. Genomlysningen resulterar i en sammanhängande bild av hur företaget är positionerat i sin marknad.

Vi definierar med er en vision av framtiden som ska bli en fast förankringspunkt för ett arbete. Med det menar vi ett antal tydliga målsättningar som är formulerade så att de i vardagen kan användas som konkret stöd för de vägval som behöver göras. I varje situation ska det vara möjligt att ställa sig frågan om beslutet bidrar till målen eller ej. Arbetet med visionen resulterar i en tydlig strategisk inriktning för företaget.

Vi ställer visionen mot de resultat som vi fått fram i genomlysningen för att definiera möjligheter och utmaningar som ni kommer att möta. Vi identifierar vilka krav som ställs på förändring av verksamheten för att lyckas.

Frågor om vad som ska prioriteras och i vilken turordning saker ska ske besvaras. Arbetet med förändringsbehov resulterar i en taktiskt plan med konkreta vägval.

Vi finns med som ett stöd i förändringsprocessens samtliga skeden med syftet att ni ska känna trygghet och få den input som behövs för att kunna bedriva ett konstruktiv och positivt arbete för att nå framgång. Vi deltar i ledningsmöten, coachar individuellt och finns tillgängliga för direkt rådgivning i konkreta ärende. Arbetet med processen ger er det operativa underlaget för att planen ska fungera.