AFFÄRSUTVECKLING

Organisation som styr mot dina mål

  • Affärsplan
  • Coachning
  • Ledningsgrupp
  • Organisation

Det är ett stort steg att satsa på något nytt oavsett om det är nya tjänster, nya enheter eller ett nytt geografiskt område. Vi arbetar tillsammans fram en bred affärsutvecklingsplan som täcker de konkreta insatser som krävs för satsningen. En risk- och konsekvensanalys gör vi samtidigt och ser över eventuella finansieringsbehov. Förutom de kompetenser vi har själva kan vi erbjuda specialistkompetens inom specifika områden såsom fastigheter genom vårt nätverk.

Att få sitta ner i lugn och ro med någon och få stöd och coachning i det egna ledarskapet är ofta oerhört värdefullt. Vår coachning utgår från genuin kunskap om din bransch och många av de utmaningar du står för. Tillsammans utvecklar vi ditt ledarskap och verksamhet men säkerställer samtidigt att det stämmer överens med dina övriga prioriteringar i livet.

Ett effektivt ledningsgruppsarbete leder till påtagliga resultat både operativt och ekonomiskt. Därför tydliggör vi ledningsgruppens roll, ökar förståelsen för gruppens betydelse och varje medlems roll. Vi utformar arbetssätt som är effektiva och ger verktyg för att öka gemenskapen och tryggheten.

Många organisationer har vuxit fram gradvis efter specifika behov under en historisk utveckling och ser ofta mycket olika ut. Vi gör en organisationsöversyn för att säkerställa att verksamheten har de resurser och den kompetens som krävs för att organisationen ska kunna arbeta effektivt mot uppsatta mål.