EXIT/FÖRVÄRV

En lyckad affär för dig

  • Exit
  • Förvärv

Varför välja Omsorgsutvecklarna när du vill sälja?

• Vi har en djup branschkunskap och marknadsförståelse
• Vi kan identifiera din verksamhets fulla potential
• Vi vet vilka aktörerna i branschen är och har ett väl utvecklat kontaktnät
• Vi kan hitta den köpare som ser värdet i just din verksamhet

Vi matchar de tänkta köpare som vi identifierar mot de specifika mål du har med en exit. Självklart är köpeskillingen viktig, men ofta finns det också andra värden och mål som bör tas hänsyn till. Vi rådger, tar fram, prospekt, identifierar köpare, due diligence, förhandlar och slutför affären. Vi stöder dig hela vägen!

Varför välja Omsorgsutvecklarna när du vill växa genom förvärv?

  • Vi har en djup branschkunskap och marknadsförståelse
  • Vi vet vilka aktörerna i branschen är och har ett väl utvecklat kontaktnät
  • Vi identifierar möjligheter och risker – ska du gå vidare eller avstå från ett förvärv?
  • Vi identifierar nyckelfaktorerna som avgör om förvärvet ska bli lyckat eller ej

Vi ser de värden som inte framgår av de finansiella analyserna och gör en rekommendation av hur organisationen bör fungera efter förvärv. Vi finns också med även efter att förvärvet är klart.