Grunden för en lyckad affär är att matcha rätt säljare mot rätt köpare. Omsorgsutvecklarna har goda förutsättningar att lyckas med det därför att vi har en djup branschkunskap och marknadsförståelse, vi kan identifiera verksamhetens fulla potential och vi vet vilka aktörerna i branschen är. Vi kan hitta den köpare som ser värdet i just din verksamhet eller hitta en säljare av den verksamhet som du söker. 

Exit/Förvärv

loader-icon

Vi matchar de tänkta köpare som vi identifierar mot de specifika mål du har med en exit. Självklart är köpeskillingen viktig, men ofta finns det också andra värden och mål som bör tas hänsyn till. Vi tar fram prospekt, identifierar köpare och bud, hjälper till med due diligence, deltar i förhandlingar och ser till att affären slutförs. Vi stöder dig hela vägen!

Vi söker relevanta förvärvsobjekt och matchar dem mot de kriterier som du ställt upp, identifierar möjligheter och risker och lämnar en rekommendation om du ska gå vidare eller avstå från ett förvärv, ger underlag för värdering av bolaget och ett bud, hjälper till med due diligence, deltar i förhandlingar och ser till att affären slutförs. Vi finns också med även efter att förvärvet är genomfört. Vi stöder dig hela vägen!