MARKNAD

Så uppnår du en god beläggning

  • Hemsida
  • Marknadsplan
  • Beläggning
  • Prissättning

Att ha en lockande och informativ hemsida har en viktig del av marknadsföringen i den tid vi lever i. Se den som ett skyltfönster mot omvärlden. Både gamla och nya socialsekreterare och personer som är intresserar sig för er vill få rätt information på en gång och inte behöva leta. Vi hjälper er att ta fram en sida som era besökare förväntar sig tillsammans med iPage AB.

Med en genomarbetad marknadsplan får ni en tydlighet i ert mer långsiktiga arbete med att skapa en stabil verksamhet och god beläggning. Tillsammans formulerar vi en tydlig långsiktig målsättning. Mot bakgrund av en nulägesanalys kan vi i nästa steg sedan formulera en önskad marknadsposition, målgrupp, verksamhetens innehåll samt prissättning. Vi identifierar möjligheter och utmaningar och följer upp med konkreta marknadsinsatser utifrån en specificerad marknadsbudget. Med en marknadsplan i handen kan verksamheten med fokus utvecklas i önskad riktning.

Framgången i hanteringen av verksamhetens förfrågningar är ofta synonymt med verksamhetens framgång i sin helhet. Vi skapar en systematik i arbetet med tydliga rutiner och ansvarsområden. Vi visar på nyckelfaktorer för att lyckas och ger er verktyg för att kunna mäta och utveckla ert arbete framöver.

Det är inte ovanligt att olika verksamheter erbjuder olika priser för sina tjänster. Det betyder inte alltid att priset för tjänsten motsvarar innehåll och kvalitet. Vi analyserar er prissättning, går igenom befintliga ramtavtal och föreslår förändringar för att säkerställa en prissättning som motsvarar värdet av verksamhetens tjänster. Slutligen ger vi konkret stöd för att genomföra en anpassning till en ny prissättning över tid.