Vi på Omsorgsutvecklarna har en unik kombination!

Tillsammans har vi, Fredrik och Peter, mer än 25 års erfarenhet från omsorgsbranschen. Vi har arbetat i olika positioner i medelstora och stora verksamheter. Sammantaget har vi skaffat oss en stor förståelse från det lilla konkreta problemet till övergripande frågeställningar och samtidigt byggt upp ett brett kontaktnät.

Innan omsorg har vi lång erfarenhet från andra branscher som gett oss värdefulla perspektiv. Med grundutbildning från Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms Universitet i företagsekonomi är vi utrustade med en ordentlig verktygslåda och affärs- och verksamhetsutveckling, marknad och försäljning löper som en röd tråd genom våra liv.

Nu vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet för att tillsammans med er utveckla er verksamhet och affärer. Vi är fast förankrade i tanken att god kvalitet och lönsamhet går hand i hand. Vårt löfte är att de insatser vi gör leder till en meningsfull och hållbar förbättring för er. Därför heter vi Omsorgsutvecklarna.

Sedan 2019 då vi startade har mer är 50 kunder gett oss förtroendet att arbeta med dem. I en del fall har det blivit längre samarbeten, i andra enstaka uppdrag. 

 

Mer om vår branscherfarenhet

  • Affärsutveckling
  • Marknadsutveckling
  • Vård och behandling
  • Organisation och HR
  • Myndighetskontakter

Vi har båda byggt och utvecklat välfungerande och lönsamma verksamheter. Det har bl.a. inneburit att öppna nya eller ändra inriktning på befintliga enheter samt förvärva och sälja verksamheter. Vi har systematiskt utvecklat verksamhetens organisation, roller, ansvar och kompetens för att kunna klara en tillväxt och samtidigt genomfört kvalitetshöjande projekt med bibehållen kvalité. Vi har arbetat med verksamheters ledningsarbete och sett hur de förändrats och förbättrats över tid. Alla delar av verksamheten samspelar med varandra och bidrar till att positiva resultat uppnås.

Det är viktigt att bedriva ett aktivt och strategiskt marknads- och försäljningsarbete med en genomarbetad marknadsplan som är kopplad till en marknadsbudget. Den viktigaste kanalen till handläggare är en hemsida som fokuserar på den unikhet som verksamheten har. Det blir även då viktigt att övrig marknadsmaterial som broschyrer, annonsering mm följer den lagda strategin. Vi har lärt oss vad som fungerar och sett hur uppdragsgivare agerar och deras förväntningar. Värdet av ett medvetet och långsiktigt marknadsarbete har blivit tydligt. Allt det och mycket mer kan vi vara behjälpliga med.
Genom åren har vi deltagit i ett stort antal behandlingskonferenser, sammanbrottssituationer, avvikelsehanteringar och möten med socialtjänster för att hitta lösningar som möjliggör en god vård. Det har gett oss en stor insikt i klienternas behandlingsprocesser. Den insikten har gett oss unik kunskap om hur behandling och affärsverksamhet hänger ihop.
Vi har rekryterat många föreståndare och chefer, identifierat lämpliga handledare, arbetat med utbildningsbehov i grupp såväl som individuellt, hanterat oro och konflikt i personalgrupper. En dåligt fungerande personalgrupp kan få allvarliga konsekvenser för hela verksamheten och slå direkt mot dess ekonomi och kvalitet. Med ett brett nätverk som täcker ledningspersoner och specialister har vi möjlighet att lösa kompetensluckor.
I tur och ordning har vi arbetat med länsstyrelsen, Socialstyrelsen och IVO med tillståndsfrågor, tillsyner och hantering av kritik, avvikelser, lex Maria, lex Sarah och anmälningar. Ofta har vi också mött andra myndigheter som arbetsmiljöinspektionen, polisen, räddningsverket och skatteverket.