Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete

— Vad ställer IVO för krav i praktiken? —

I din verksamhet sker dagligen händelser som behöver hanteras inom ramen för ert kvalitetsarbete. IVO har under de senaste åren förstärkt och utvecklat sitt tillsynsarbete vilket syns genom att allt fler verksamheten har förlorat sina tillstånd. Vi går igenom vad du i din roll behöver kunna för att tillgodose IVO:s krav, undvika kritik och i värsta fall ett förlorat tillstånd.

Vi har upptäckt att lagar, förordningar och föreskrifter lämnar mycket öppet till tolkning och det stöd som kan fås från IVO och Socialstyrelsen är otillräckligt. Ändå ställer IVO krav på att du ska veta hur de tänker. Det är detta utbildningen fokuserar på. Vi tar de torra juridiska formuleringar och förklarar vad de faktiskt innebär för er i er vardag. Utbildningen har tydliga praktiska inslag där vi arbetar dels med ett par case som vi har förberett, dels med händelser som ni själva tar med er för gemensam diskussion i gruppen. Vi är inte fler än 12 deltagare för att alla ska få tid och möjlighet att medverka aktivt i utbildningen.

Utbildningen går igenom

 • Kvalitetsarbetets innehåll
 • Verksamhetens processer och de hur kopplas till kvalitetsarbetet
 • Huvudmannens ansvar
 • Vad IVO tittar på
 • Hur man läser kommunicering och beslut
 • Vad man kan göra om man ser att man kan få eller får problem med IVO
 • Incidenthantering i praktiken
 • Klagomålshantering i praktiken

Utbildningen vänder sig till

Ägare, verksamhetschef, föreståndare eller annan ledande befattning på HVB, LSS-boende, stödboende,  konsulentstödd familjehemsverksamhet , personlig assistans eller liknande.

Kursledare: Fredrik Ewerlöf

Utbildningstillfällen: 10/4 (Malmö), 20/3 (Stockholm)

Tid: 9:00-16:00

Plats: Malmö: Scandic Triangeln, Triangeln 2, 211 43 Malmö (centralt) Stockholm: Luma, Lumaparksvägen 7, 120 31 Stockholm (Hammarby Sjöstad)

Pris: 6 900 exkl moms
Anmälan: anmäl er på https://www.omsorgsutvecklarna.se/utbildning/


Omsorgsutvecklarna

Omsorgsutvecklarna startades 2019 av Fredrik Ewerlöf och Peter Kult. Efter 10 år som operativa chefer i verksamheter som bedrivit HVB, stödboende och konsulentstödda familjehem startade vi en rådgivningsverksamhet där vi idag hjälpt närmare 80 olika företag. En fråga som alltid återkommer är IVO. Vi har samlat på oss egna erfarenheter och insyn i andras verksamheter och utvecklat en kunskap om vad som egentligen gäller i praktiken. Vi har erbjudit våra kunskaper genom coachning och interna utbildningar i olika företag. Nu väljer vi att erbjuda våra utbildningar till en bredare grupp där ni kan välja att komma ensamma eller en grupp från samma verksamhet.

09:00 Välkomna och introduktion

 • Introduktion av dagen
 • Mål och syfte

09:15 Kvalitetsarbetets innehåll (avbrott för kaffe 10:00)

 • Kvalitetsledningsystemets syfte
 • Att förebygga, identifiera och utreda brister
 • Att följa upp verksamhetens resultat
 • Egenkontroll
 • Kvalitetsberättelse
 • Ordlista

11:00 IVO

 • Vad IVO tittar på
 • IVO och huvudmannen
 • Kommuniceringens innebörd och syfte
 • Beslutets innebörd och konsekvens
 • Hur man bör agera

12:00 Lunch

13:00 Avvikelser, lex Sarah och klagomål

 • Definitioner
 • Varför varför varför
 • Att göra en utredning som motsvarar kraven
 • Att avsluta och följa upp

14:30 Kaffe

15:45 Diskussion, exempel och era frågor

 • Vi tar upp exempel för samtal kring hur man kan tänka
 • Var och en erbjuds ett samtal efter utbildningen (telefon eller Teams) för att diskutera ett eget case

16:15 Avslutning och summering

16:30 Slut

*” anger obligatoriska fält

Vad ställer IVO för krav i praktiken?
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.