Ett ramavtal löper ofta i fyra år och innebär att det ni erbjuder i ert anbud kommer styra er verksamhet och dess kommersiella möjligheter under lång tid. Vi ger er en analys och underlag för att säkerställa att anbudet gynnar er utveckling. Ramavtal blir alltmer avgörande för möjlighet till placeringar och därför är det en trygghet att veta att anbudsprocessen sköts effektivt och korrekt. Vår abonnemangstjänst omfattar deltjänsterna bevakning, genomförande och förvaltning. Vi kan även lämna anbud åt er eller göra en kvalitetskontroll av ert anbud i enskilda upphandlingar. 

Upphandling

loader-icon

Medan det kan vara självklart att delta i en stor nationell upphandling, kan det vara meningslöst att lägga tid på en mindre upphandling från en geografiskt avlägsen kommun. Vi ser till att ni i god tid får kunskap om vilka upphandlingar som är på gång och säkerställer att ni deltar i de med mest värde för er.

Det är lätt att missa något i en upphandling som innebär diskvalificering. Därför gör vi en tidig analys av upphandlingen och identifierar frågeställningar som kan innebära problem för verksamhetens anbud. Vi diskuterar om hinder kan övervinnas och säkerställer att det slutliga anbudet uppfyller alla formkrav för att arbetet inte ska vara förgäves.

Vi tar ansvar för att ditt anbud har ett kvalitativt innehåll, skriver texter, bidrar med dokument som saknas och leder dig genom processen. Vi finns som ett bollplank när ni ska prissätta ert anbud. Vår målsättning är alltid att avlasta dig så mycket som möjligt.

Arbetet som läggs ner inför ett ramavtal medför ofta en betydande ansträngning och bör förvaltas. Vi hjälper er med att säkerställa att arbetet i största möjliga mån kan återanvändas och förenkla framtida upphandlingar. Vi säkerställer också att ni har god kunskap om de ramavtal ni faktiskt tecknat och vad de innebär.