Upphandlingar2020-06-03T11:37:31+02:00

Telge Inköp – 2020-06-25

Dygnetruntbehandling, behandlingshem för vuxna med psykiska alt. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk problematik

Vallentuna -2020-04-29

 Konsulentstödda familje- och jourhem och behandlingsfamiljer (konsulentstödda familjehem)

Värmlands kommuner – 2020-05-18

HVB Vuxna med missbruk

2020 (DNR: KS 2020/74 UPPHANDLING) Upphandlingen sker för alla Värmlands kommuner (14 kommuner).
Anbudet ska vara inlämnad 18/5. Med avtalsstart 1/10 -20.

Till toppen