Dygnetruntbehandling, behandlingshem för vuxna med psykiska alt. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk problematik