HVB Vuxna med missbruk

2020 (DNR: KS 2020/74 UPPHANDLING) Upphandlingen sker för alla Värmlands kommuner (14 kommuner).
Anbudet ska vara inlämnad 18/5. Med avtalsstart 1/10 -20.