Boende med stöd enligt 4 kap. 1 § SoL samt § 27 LVM, kollektivt boende